با توجه به عملیاتی بودن این اصل و اصل های بعدی، میبایست با اسناد ومدارک واقعی ونرم افزار زیر نظر مربی کار کنید پس توصیه میکنیم که در دوره تکنیکال حسابدار موفق یا دوره vip شرکت کنید.برای شناخت فرآیند حسابداری شرکت میتوانید نقشه راه حسابداری رو به صورت رایگان از لینک ذیل دریافت کنید و از اصل چهارم به بعد بصورت نوشتاری نقشه راه را مطالعه کنید.


دانلـود کنیـد

keyboard_arrow_up